Thông tin tài khoản
Hướng dẫn về tại khoản
*: Khi bạn sử dụng các dịch vụ trên web hệ thống sẽ ghi nhận tích lũy điểm.
*: Điểm được tăng dựa trên nhiều tiêu chí như:

- Số lần đăng nhập trong tháng.

- Số lần sử dụng dịch vụ.

- Số xu đã donate

- Số xu đã sử dụng

- Và nhiều tiêu chí khác nữa

*: Khi điểm đạt mức hệ thống tăng cấp độ tài khoản.
*: Mỗi cấp độ sẽ nhận được các mức giảm giá khác nhau, chi tiết tại đây
*: Hệ thống nâng cấp tự động 24h/1lần.