TĂNG ĐÁNH GIÁ PAGE FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng đánh giá page mặc định 5*.
*: Tăng đánh giá page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
Kênh 1,11:

- Tăng đánh giá nick việt.

- Nội dung đánh giá tối thiểu 30 kí tự tránh bị coi là spam.