TĂNG LƯỢT XEM VIDEO TIKTOK

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: View việt nam, tốc độ lên nhanh.
Kênh 3: View tiktok giá rẻ của lũ sâu bọ, lên nhanh, đôi lúc bị treo k chạy, ko hỗ trợ xử lý hay hoàn xu nếu bị lỗi.
Kênh 50: View tiktok giá rẻ lên sau vài tiếng có thể bị chậm.
Kênh 51: View tiktok trending giá rẻ lên sau vài tiếng có thể bị chậm.
Kênh 55: View tiktok dự phòng lên ngay lập tức,1 vài đơn có thể bị chậm.
Kênh 40,41: View tiktok trending. Mua sll có tỉ lệ lên đề xuất, tốc độ lên nhanh lên trong ngày
Kênh 60,61,62,63:

- View tiktok giá rẻ tốc độ lên nhanh sau vài phút, 100k-500k/ngày.

- View giá rẻ nếu bị lỗi ko chạy sẽ chạy lại sau 12-24h.

Kênh 65,66:

- View tiktok thật 100% có thể kèm tym và theo dõi.

- View tiktok có tỉ lệ lên đề xuất hoặc trending nếu nội dung hay và mua trên 100k view.

Kênh 9x: View tiktok giá rẻ, tốc độ 100-10m/ ngày, đang thử nghiệm tốc độ.