TĂNG LIKE FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
*: Ko hỗ trợ hủy đơn đã mua trừ các kênh có ghi chú hỗ trợ hủy.
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
*: Buff cho bài share lại bài viết like sẽ vào bài gốc, kênh 1,2 có thể sẽ lên like vào bài share lại bài viết.
Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.