TĂNG THEO DÕI FACEBOOK NGOẠI

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng theo dõi vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
*: Like page ngoại là like từ người dùng ngẫu nhiên trên toàn thế giới.
*: Like lên chậm hầu như ko tụt, ko BH.