TĂNG LIKE VIDEO INSTAGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: like tụt nhiều,tốc độ khá nhanh
Kênh 1:

- Like clone nuôi tụt ko đáng kể,bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

Kênh 3,32,33: like đa quốc gia.
Kênh 20:

- Buff like instagram việt tốc độ nhanh tụt ít.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt trong 25 ngày(BH tự động 25 ngày).

- Kênh 29: giá rẻ tốc độ trung bình KBH.

Kênh 50:

- Like đa quốc gia, giá rẻ, tụt ít,tốc độ 3-5k sub/ngày.

Kênh 51:

- Like đa quốc gia, tốc độ nhanh, giá khuyến mãi.

*: Kênh 1,20 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.