TĂNG LIVE FACEBOOK

ID USER UID SERVER MINUTE BUY START COIN TIME ACTION
ID USER UID SERVER MINUTE BUY START COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Nên chờ 1 vài phút để live lên mắt tự nhiên rồi hãy buff sẽ ổn định hơn.
*: Nếu bị thiếu hoặc ko lên mắt có thể bấm nút tại menu hành động.Nếu liên hệ page ko được hỗ trợ ngay lập tức hãy chụp lại ảnh màn hình live kèm thời gian live để được xử lý sau.
*: Buff mắt live dưới 50 mắt tính tiền bằng 50 mắt live.
*: Buff do fb quét nên có thể bị thiếu 10-20% nhé.
*: Hỗ trợ buff like ở cả group và page.
*: Mắt live tăng lên từ 5-10phút sau khi mua.
*: Có thể mua nhiều đơn để tăng lượng mắt sau khi đơn cũ đã lên đủ mắt.
- Chỉ hỗ trợ hoàn nếu lỗi khi mua kênh 73.