TĂNG LƯỢT XEM VIDEO FACEOOK

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Không thể hủy đơn sẽ ko hoàn,ko hoàn lại xu khi đã mua.

- Độ dài video 15s trở lên .

- Chạy 15k tương tác để bật Brand Collabs Manager.