Hướng dẫn sử dụng api
Cách kết nối api một cách nhanh chóng
13/04/2021

URL API: http://chiplove.net/api/price.aspx

METHOD: POST,GET


URL API: http://chiplove.net/api/v2/server.aspx

METHOD: POST


RESPONSE: JSON