Chú ý!

Hệ thống tạm ngưng để update, các đơn đã mua sẽ vẫn chạy bình thường số dư sẽ được bảo lưu sau khi update. dự kiến 1-5 ngày.

Thank you!