Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Thông báo

Hệ thống tạm ngưng hộ trợ qu page do bị chặn gửi tin nhắn. Các hỗ trợ sẽ được xử lý vào lúc 18h ngày mai .

20/06/2022

Open sub ảo dự phòng, giảm thiểu treo đơn.

20/06/2022

Update api tích hợp.

20/06/2022

Fix lỗi nhầm giá vip mắt pro.

06/06/2022

Fix lỗi get uid tiktok.

03/06/2022

Chú ý, sub ảo đang có dấu hiệu tụt, có thể tụt toàn bộ trong thời gian tới nếu fb fix, cân nhắc trước khi mua.

02/06/2022

Fix lỗi buff like, buff cmt trong group bị lỗi uid.

01/06/2022

Open sub ảo sale kênh 31 rate 1đ.

01/06/2022

Fix lỗi buff cmt kênh rẻ 80.

25/05/2022

Update tăng view story đã có thể tăng max 5000 lên nhanh, fixx 1 số story ko tăng được.

25/05/2022