Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Thông báo

Open live tiktok 2, thử nghiệm.

06/08/2022

Áp dụng chính sách mới. web cấp 2 sẽ được miễn phí auto donate cho web chính, tài khoản sẽ được nâng lên đại lý cấp 2 để có giá tốt hơn.

03/08/2022

like sub tiktok kênh 8x mới update tài nguyên tốc độ lên cực nhanh.

01/08/2022

Bảo trì tất cả các dịch vụ ở kênh 3x. dự kiến bảo trì 3-5 ngày.

27/07/2022

Đại lý cấp 2 bị lỗi giá hơn 1 tuần. sẽ được xem xét bù xu.

27/07/2022

User minh9 được hỗ trợ đền bù 1 triệu xu từ Admin.

22/07/2022

- Xóa án tích cho các tài khoản vi phạm từ vi phạm lên thẳng đại lý cấp 1 gồm: minh9, khang2000hpvnvn, minqi0213.

22/07/2022

Update nạp vcb tốc độ nhanh. Hỗ trợ auto nạp VCB cho các đại lý cấp 1,2.

22/07/2022

Vui lòng hủy các đơn chưa chạy ở kênh 1 dịch vụ youtube_sub, instagram_like,instagram_sub để được hoàn lại xu.

17/07/2022

Tạm ngưng khuyến mãi phiên bản mới.

14/07/2022